Generalforsamling 24.02.2015

8. Feb, 2015 11:26

?voltigevkt-logo_2.png

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Voltigeklubben Thommysminde


TIRSDAG DEN 24 FEBRUAR KL. 19.00 I RYTTERSTUEN


Agenda:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3.Bestyrelsens beretning

4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse

5. Fastlæggelse af medlemskontigent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Hans Balle (Modtager genvalg)

Birgit Heegaard (Modtager genvalg)

Preben Lau (Modtager genvalg)

Karin Mynster (Modtager ikke genvalg)

Johnny Dahl (Modtager ikke genvalg)

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor

10. Valg af revisor suppleant

11. Evt.


Bestyrelsen giver kaffe og kage


Med venlig hilsen

VKT Bestyrelsen


Tags:

den-jyske-sparekasse.png
Voltigeklubben Tommysminde, Hvejselvej 63, Hvejsel 7300 Jelling     -     Email: kontakt@voltigevkt.dk

test