Indkaldelse til generalforsamling i VKT
onsdag, den 26. februar 2020
kl. 18.00-19.00
i rytterstuen på Thommysminde Centret


Kære alle.

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Voltigeklubben Thommysminde (VKT).

Samtidig med generalforsamlingen afholder klubben fællestræning for alle voltigørerne fra kl. 17.00-19.00

Kom og få en god snak med den nuværende bestyrelse. Klubben vil være vært for kaffe/te og kage under generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Rettidigt indkomne forslag behandles på generalforsamlingen. 

Dagsorden til generalforsamlingen
 
1.    Valg af dirigent. 
2.    Valg af stemmetæller 
3.    Bestyrelsens beretning 
4.    Revideret regnskab forelægges til godkendelse. 
5.    Fastlæggelse af medlemskontingent. 
6.    Behandling af indkomne forslag. 
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. (på valg er: Lene Kastberg Devantié, Stig Mikkelsen, Hans Jørgen Balle.
Alle modtager genvalg)

8.    Valg af suppleanter (To nye suppleanter skal vælges)
9.    Valg af revisor 
10.  Valg af revisorsuppleant. 
11.   Eventuelt. 

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen, Voltigeklubben Thommysminde