Hjælper beskrivelser


For at vi kan afholde voltigerings stævner, har vi brug for alle de hjælpere vi kan få. 

Der vil inden vores stævner, blive delt en hjælperlister på klubbens Facebook side for medlemmer, hvor man kan se hvilke poster vi søger hjælpere til. Der er poster for alle; unge og gamle, hestepiger/drenge og forældre.


Hvad får jeg ud af det?

At være hjælper til en af vores stævner, er en hyggelig og lærerig oplevelse. Det bidrager til det gode fællesskab i klubben, og samtidig får du mulighed for at skabe nye venskaber og relationer med klubbens andre medlemmer. Du er også i første række til at se god voltigering.

Til vores stævner i VKT forventes det at alle deltagere stiller med min. 1 hjælper i min. 2 timer.


Følgende giver en kort beskrivelse af hvordan de forskellige funktioner udføres.


Sekretariat

Sekretariatet har åbent før stævnet starter og under hele stævnet. Her bliver alt administrativt i forbindelse med stævnet behandlet. Dvs. modtagelse af ekstra betalinger, klargøring af startlister, dommersedler, udlevering af numre, klargøring af rosetter og præmier, indtastning af resultater osv. Uden et velfungerende sekretariat fungerer stævnet ikke. Hvis man er interesseret i at hjælpe i sekretariatet, kan man hurtigt blive sat ind i Dansk Rideforbunds stævneprogram, som bliver brugt både under og før stævnet.

Her vil du samarbejde med de ansvarlige for stævnet.


Speaker & Musik

Speakeren er en meget vigtig hjælperpost. Man skal besidde en god speaker stemme – ikke være hæs, og tale tydeligt. De kalder de startende voltigører på banen i startrækkefølgen og præsentere klassen, udøver, hest og longeføre. Det er også her der gives meddelelser fra fx sekretariatet, køkkenet eller efterlysninger.

Alle udøverne har hver deres musik til indløb, obli, kür og udløb – det er vigtig at det rigtige musik afspilles, når deltagerne er på banen. Musikken afspilles fra et online link via en pc. Før stævnet skal det tjekkes om alle har lagt musik op, så det er klar til selve stævnedagen.

Musik og speaker sidder som oftest ved samme bord og hjælper hinanden. Her vil du samarbejde tæt med sekretariatet.


Baneopsætning / banenedtagning

Som banepersonale hjælper man med at bygge banen op dagen før stævnet. Opvarmningsbanerne skal også være klar.  Under selve stævnet hjælper man med at fjerne klatter, og holde porten lukket når der er udøvere på hesten. Når man står ved banerne under afvikling af klasserne, er det vigtigt, at tilskuerne ikke larmer og ikke løber rundt, da det kan forstyrre ogforskrække hesten. 

Efter sidste klasse, skal der stille op til præmieoverrækkelse. Dommerborde og stole skal væk og placeringspodierne skal stilles klar til udøverne. Efter præmieoverrækkelse skal alt ryddes op og pakkes væk.


Skrivere

Der skal bruges 1 skrivere til hver dommer.

Man sidder sammen med dommeren hele dagen, og skriver de karakterer som dommeren fortæller til de enkelte øvelser. Man skal også skrive de kommentarer ned, som dommeren kommer med til de enkelte øvelser. Denne hjælper post er hele dagen. 

Her vil du samarbejde tæt med dommerne.


Cafeteria

Vi skal bruge smilende mennesker til cafeteriet. Der er meget salg i cafeteriet i løbet af et stævne. De åbner gerne 1 times tid før stævnets start, og lukker lidt efter det er slut. Man hjælper med at finde maden frem og ekspedere i cafeen. Herfra bliver der solgt drikkelse, slik og kun let spiselige mad. Fra Cafeteriaet er der godt udsyn til hallen, så man kan stadig følge med på banen. 


Kritikhenter

Som kritikhenter, er man sekretariatets hjælpende hånd.

Der skal hentes kritikker hos dommeren efter hver udøver/hold og bringe dem til sekretariatet, hvor de regner resultatet ud. De henter også ting, hvis dommere, speakere eller skrivere mangler noget under klasserne. 

 

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende at være hjælper til et stævne, er du meget velkommen til at kontakte vkt@thminde.net eller en af personerne fra bestyrelsen. 
Vi sætter stor pris på alle vores hjælpere. Uden jer, kan det ikke lade sig gøre at afholde et voltigerings stævne. 


 


Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram