Vilkår og betingelser for anvendelse af hjemmesiden
 
Generelle oplysninger:
Foreningens juridiske navn: Voltigeklubben Thommysminde
Selskabsform: Forening
CVR-nummer29063419
Officiel e-mail adresse:vkt@thminde.net
Officiel web-adresse: https://voltigevkt.dk
 

1.0 Vilkår og betingelser for hjemmesiden
Ved benyttelse af denne hjemmeside (”Hjemmesiden”) accepterer du vores vilkår og betingelser for anvendelse af hjemmesiden (”Hjemmesidevilkår”). Såfremt du ikke kan acceptere Hjemmesidevilkårene, skal du forlade Hjemmesiden øjeblikkeligt.

Foreningen kan ændre Hjemmesidevilkårene når som helst. Du bør derfor løbende besøge Hjemmesiden for at se de gældende Hjemme-sidevilkår. Du vil være underlagt de politikker samt vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender Hjemmesiden.

Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til Hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med Hjemmesidevilkårene, og at de overholder dem.

2.0 Pris og betaling
Når du køber varer eller ydelser via Hjemmesiden, trækkes din betaling af Nets A/S eller en anden godkendt indløser, der samtidig sørger for, at din betaling overføres til foreningen, som du har købt en vare eller ydelse af.

Når du anvender Hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m., accepterer du, at foreningen administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i Hjemmesidevilkårene.

Foreningen kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på Hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på Hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.

På Hjemmesiden kan der betales med følgende betalingsmidler:
  • Dankort
  • Visa/Dankort

Betaling for ydelser såsom kontingent og holddeltagelse mv. sker forud. Varer købt i webshop betales først ved afsendelse eller udlevering af varen

Foreningen benytter DIBS som betalingsgateway. DIBS A/S er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og Nets / Teller A/S, eller en anden godkendt indløser. Læs mere på hhv. dibs.dk og nets.eu om sikkerheden ved online betaling.

Alle priser nævnt på Hjemmesiden er eksklusiv moms med undtagelse af eventuelle gebyrer der er inklusive 25% moms. 

3.0 Abonnementsvilkår 
Såfremt at købet er et kontinuerligt abonnement er følgende vilkår gældende.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at dette websted fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort indtil du enten ændrer dit medlemskab eller afmelder købet.

Du vil senest 10 dage inden hver betaling modtage en email/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.

Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos foeningen, men hos Quickpay i krypteret og sikker form, se venligst mere herom på quickpay.dk.

Kvittering for betaling sendes via email. Når du tilmelder dig accepterer du hernævnte vilkår og salgsbetingelser. Dit abonnement kan du til enhver tid stoppe ved at kontakte dette websted.

Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender vi påmindelse pr. mail herom og du opfordres til at logge ind på din profil og opdatere dine betalingskort ved at logge ind på din profil, klik på "Dine tilmeldinger" og herefter på "Ret Dankort info", slut af med “opdater dine oplysninger”. Bemærk, at linket til at rette betalingskort information kommer først frem, når du har modtaget dit nye betalingskort.

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ved at følge samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor.

3.0 Fortrydelsesret
Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom kontingenter, holddeltagelser o.l. (se evt. "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 12" . I særlige tilfælde kan der træffes aftale om refundering ved fortrydelse med udbyderen af den pågældende ydelse. Det påhviler forbrugeren selv at kontakte enten foreningen som leverer ydelsen, op til 14 dage efter købet har fundet sted i så fald.

Har du købt en vare har du 14 dages fortrydelsesret, fortrydelsesretten gælder fra leveringstidspunktet. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til foreningen, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

4.0 Personoplysninger
Når du benytter Hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.

Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer").

De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom. Der opbevares ingen personhenførbare oplysninger om dig.

De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af indkøb hos foreningen samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

Som registreret bruger hos foreningen har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

5.0 Brugernavn og adgangskode
Ønsker du at tilmelde dig hold eller andre ydelser hos foreningen, tildeles du et brugernavn og en adgangskode.

Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.

Du kan bestille en ny adgangskode den kan bestilles på den hjemmeside, hvor du har oprettet dig som bruger.

6.0 Nyhedsbreve
Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, udsender vi det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.

Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at slette din profil på Hjemmesiden, eller ved at framelde dig nyhedsbreve enten via et link i nyhedsmailen eller på din profil via Hjemmesiden. I nyhedsbrevene kan der være reklamer for organisationens sponsorer og eller samarbejdspartnere.

7.0 Cookies
I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på din computer.

I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies".

8.0 Tekniske krav til brugerens computerudstyr
Der arbejdes på at optimere teknikken på Hjemmesiden, således at Hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

9.0 Ansvarsfraskrivelse
Foreningen er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

Foreningen kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Hjemmesiden.

Foreningen tager forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.

Foreningen indestår ikke for, at Hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

Selvom Foreningen tilstræber at sikre, at oplysningerne på Hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Foreningen kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på Hjemmesiden kan være forældet, og Foreningen forpligter sig ikke til at opdatere materialet. 

Foreningen er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.

Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Foreningen.

Foreningen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Foreningens eller vore leverandørers ydelser på Hjemmesiden.

Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, foreningen har leveret, skal du kontakte foreningen og bede om en udredelse på dine vegne. Vi vil vurdere de enkelte sager såfremt de skulle opstå og finde en passende løsning. 

Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på Hjemmesiden. Medmindre Foreningen ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Foreningen ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.

10.0 Kundeservice
Generelt: Kunden er meget vigtig for os. 

Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor, og Kundeservice vil derefter forsøge at kontakte foreningen for at følge op på din henvendelse.

Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte foreningen og meddele dem dit ønske. 

Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, foreningen har leveret, kan du give feedback til os i form af en mail som afspejler din oplevelse.

Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en forening har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte foreningen og bede om en kompensation på dine vegne. 

11.0 Force majeure
Foreningen er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).

Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:
(a)strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt
(b) civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig
(c)brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe
(d)umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler
(e)umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk
(f)en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram